fbpx

Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN BED WITH Klara Leben s.p.

 

 1. Uvod

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo blaga in storitev, objavljenih na spletni strani https://inbed.si, spletni trgovini podjetja IN BED WITH Klara Leben s.p., Pod Goricami 73, 1351 Brezovica (v nadaljevanju: INBED.si). Pri oddaji naročila INBED.si izrecno opozori naročnika blaga ali storitev (v nadaljevanju: naročnik) na celotno besedilo Splošnih pogojev poslovanja INBED.si (v nadaljevanju Splošni pogoji). Šteje se, da je naročnik z oddajo naročila seznanjen s Splošnimi pogoji in da se z njimi v celoti strinja in jih v sprejema. 

INBED.si si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani https://inbed.si/. 

 

INBED.si izvaja storitve v okviru svoje vsakokratne ponudbe storitev ter v skladu s svojimi zmožnostmi. Glede na določene pogoje posameznim naročnikom posamezne vrste storitev lahko niso dostopne. 

 1. Splošno

Vse vsebine, objavljene na https://inbedclub.si/, so last IN BED WITH, Klara Leben s.p., in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Brez dovoljenja IN BED WITH, Klara Leben s.p. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način.

Kupljeno blago in storitve sme naročnik uporabljati zgolj za lastne potrebe in jih, brez posebnega predhodnega pisnega dogovora z IN BED WITH, Klara Leben s.p., ne sme nadalje prodajati ali z njimi kakorkoli drugače razpolagati. V nasprotnem primeru to pomeni zlorabo te pravice s strani naročnika in obenem kršitev sklenjene pogodbe, za katero naročnik odškodninsko odgovarja.

 1. Dostopnost informacij

IN BED WITH, Klara Leben s.p. se v skladu s 25.b členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04 in spremembe) zavezuje, da bo naročniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. glavne značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam;
 2. firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja, kadar je ta na voljo;
 3. končno ceno blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 4. informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
 5. plačilne pogoje ter pogoje dostave in izvedbe storitve, rok dostave blaga ali izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
 6. informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
 7. seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
 8. možnost in pogoje poprodajnih storitev in prostovoljne garancije, kadar je to potrebno;
 9. trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem;
 10. funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine, kadar je to primerno;
 11. informacijo o združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno.

 

Kadar bo pogodba sklenjena na daljavo, bo IN BED WITH Klara Leben s.p. v skladu s 43.b členom ZVPot nudil še informacije o:

 1. naslovu, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko naročnik naslovi svojo pritožbo;
 2. naslovu sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi o naslovu podjetja, v imenu katerega deluje in na katero lahko naročnik naslovi pritožbo;
 3. stroških, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife;
 4. pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom ZVPot, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena;
 5. navedbi, da naročnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno;
 6. stroških vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti;
 7.  stroških, ki jih mora naročnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena ZVPot če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena ZVPot;
 8. neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če naročnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena ZVPot nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih naročnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
 9. obstoju kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja;
 10. minimalnem trajanju obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe, če je potrebno;
 11. možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno;
 12. obstoju pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti naročnik na zahtevo podjetja, če je to potrebno.
 13. Blago in storitve INBED.si

4.1. COACHING


Coaching je sistematski, k rešitvam in rezultatom usmerjen proces individualnega usmerjanja, v katerem usmerjevalec (coach) svojega klienta spodbuja, vodi in mu tako pomaga dosegati zastavljen cilj. Pri coachingu je potrebno zelo veliko samostojnega dela, saj se klient celostno spreminja, te spremembe pa mora samostojno prenašati v svoje življenje. Inbed coaching je usmerjen v osebnostno rast na področju posameznikovega odnosa do hrane, svojega telesa, samopodobe in kako le ta vpliva na vsa ostala področja našega življenja.

 

Coaching poteka na dogovorjeni termin v živo na naslovu Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana ali preko Zooma na daljavo.

 

Cena: 60€ (že vključen 22% DDV)

4.2. ONLINE 14-DNEVNI COACHING PROGRAM »SVOBODA PREHRANJEVANJA«

Program, ki temelji na video zasnovi, je usmerjen v aktivno spoznavanje posameznikovega odnosa do hrane in kako se le-ta odraža v njegovem življenju. Vsak dan se skupaj posvetimo eni tematiki, ki je zelo pomembna za naše počutje in preko le-teh spoznavamo svoj odnos do sebe. Program ‘Svoboda Prehranjevanja’ je ustvarjen za vse tiste, ki imate DOVOLJ boja s sabo, s hrano in svojim telesom.

Do programa je omogočen dostop takoj ob plačilu ali najkasneje v 24 urah od časa plačila programa.

Cena: 120€ (že vključen 22% DDV)

4.3. INBED VADBA- spletna platforma inbed studio

Inbed vadba je vadba na podlagi joge, začinjena z elementi pilatesa in zložena skupaj tako, da nastane inbed vadba. Dostop do vadbe je mogoč na spletni platformi inbed studio, ki nudi stranki prostor na spletu z bogato knjižnico vadb in video vsebine na temo odnosa do hrane, svojega telesa in vadbe. Vsa vsebina je vnaprej posneta in organizirana v spletni platformi po časovnih segmentih in segmentih relevantnih za lažjo in bolj pregledno uporabo. Poleg vnaprej posnetih video vsebin, spletna platforma inbed studio omogoča vadbe v živo preko spleta minimalno 1x tedensko. Vsak teden pa se v platformo naloži vsaj dva nova videa.

Plačilo se izvaja preko spleta s kreditno kartico ali PayPal računom. Po plačilu računa stranka prejme vse informacije o poteku vadbe in dostop do spletne platforme, kjer jo čakajo tudi vse vsebine. 

Do spletne platforme inbed studio je omogočen dostop najkasneje v 24 urah od plačila programa.

Dostop do spletne platforme inbed studio je na voljo z vsakomesečnim plačilom (trajnik) ali pa plačilom enkratnega zneska za letni dostop do spletne platforme. Dostop do platforme je omogočen samo za čas aktivnega članstva. 

 • Če zakupite mesečno naročnino npr. 3. 3. 2022 in prekinete naročnino 10. 3. 2022, je dostop do vsebin omogočen do 3. 4. 2022. Vračilo že plačanega zneska mesečnega obroka ni mogoče. 
 • Če zakupite letno naročnino npr. 3. 3. 2022, vam dostop velja do 3. 3. 2023. V tem primeru v času zakupa naročnine preklic naročnine ni mogoč.

Cena naročnine za dostop do spletne platforme inbed studio za obdobje enega meseca: 35,99 € (že vključuje 22% DDV). 

Cena naročnine za dostop do spletne platforme inbed studio za obdobje enega leta z enkratnim plačilom: 300€ (že vključuje 22% DDV)

4.4. INBED VADBA v živo

Inbed vadba je vadba na podlagi joge, začinjena z elementi pilatesa in zložena skupaj tako, da nastane inbed vadba. Vadba v živo se izvaja na naslovu  Župančičeva ulica 10, 1000 Ljubljana v prostorih Smoove. Vadba v živo traja 45 min. 

Plačilo se izvaja z nakazilom na bančni račun podjetja Klara Leben s.p. Ob prijavi na vadbo, vadeči prejme mail z računom. Račun mora biti poravnan pred izvajanjem vadbe. V primeru, da stranka odpove termin manj kot 24 ur pred začetkom vadbe, je dolžna poravnati celoten znesek. 

Cena enkratne skupinske vadbe v živo je 16 eur. Cena paketa štirih skupinskih vadb pa 60 eur. Cena individualne vadbe pa 50 eur. Zakupljene vadbe je stranka dolžna vnovčiti v roku 30 dni od dneva nakupa.

 • Stranka ima priskrbljene vse potrebne pripomočke za uspešno vadbo. To je: podloga za vadbo in vsi ostali uporabljeni pripomočki pri vadbi.
 • Na skupinski vadbi je max. 5 vadečih, da je lahko kvaliteta skupinske vadbe kar se da visoka.
 • Stranki je poleg opreme za vadbo zagotovljena tudi čistoča prostorov, kuhinja, kjer si lahko privošči tudi kavo ali čaj in čiste toalete, z brisačami in kad s tušem.
 1. Naročanje blaga in storitev

Na individualni coaching se klient naroči preko maila coaching@inbed.si. Na podlagi naročila naročnik dobi na svoj mail račun za plačilo storitve. 

Online 14-dnevni coaching program se naroči v spletni trgovini inbed.si. Za nakup programa morate najprej ustvariti svoj račun na inbed.si.

 • Po prihodu v vaš račun imate možnost naročila online coaching programa. Dostopni so vam tudi vsi podatki o programu, ki ga naročate.
 • Na voljo imate dva načina plačila, in sicer plačilo s kreditno kartico in plačilo s PayPal. 
 • Ko uspešno zaključite plačilo, boste dobili sporočilo, da je vaše naročilo sprejeto. Poleg tega boste na vpisani elektronski naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka in končne cene.
 • Davčno potrjen račun na svoj elektronski naslov prejmete v najkasneje 24 urah od oddaje spletnega naročila.
 • Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila do dobave ne prekliče. Kupec lahko prekliče naročilo tako, da odgovori na coaching@inbed.si

 

Na virtualni inbed studio se stranka naroči v spletni trgovini inbed.si. Za nakup programa morate najprej ustvariti račun na inbed.si. 

 

 • Na voljo imate dva načina plačila, in sicer plačilo s kreditno kartico in plačilo s PayPal. 
 • Ob plačilu mesečnega dostopa do spletne platforme inbed studio se vam vsak mesec od dneva nakupa samodejno obračuna znesek 35,99 € (že vključuje 22% DDV) po sistemu trajnika. Preklic naročnine mora biti sporočen v sistem najkasneje en dan pred začetkom novega obračunskega obdobja. Pojasnilo: Če se naročite npr. 3. 3. 2022, se vam naročnina ponovno obračuna 3. 4. 2022. Naročnino za nov mesec lahko prekličete do 2. 4. 2022. 
 • Zakupite lahko tudi letni dostop (npr. od 3. 3. 2022 do 3. 3. 2023). To lahko storite le z enkratnim plačilom 300€ (že vključuje 22% DDV).
 • Ko uspešno zaključite plačilo, boste dobili sporočilo, da je vaše naročilo sprejeto. Poleg tega boste na vpisani elektronski naslov dobili potrdilo o naročilu z vsemi podatki glede vrste izdelka in končne cene.
 • Davčno potrjen račun na svoj elektronski naslov prejmete v najkasneje 24 urah od oddaje spletnega naročila.
 • Naročilo se smatra za potrjeno, če kupec naročila do dobave ne prekliče. Kupec lahko prekliče naročilo tako, da odgovori na info@inbed.si

Na vadbe v živo se lahko prijavite preko maila na info@inbed.si ali pa direktno bookirate termin na Calendly

IN BED WITH Klara Leben s.p. bo račune hranila v elektronski obliki, na način določen z zakonom, in jih naročnikom dala na vpogled na njihovo pisno zahtevo. 

 1. Cene in akcijske ponudbe

Vse cene, navedene na spletni strani, so izražene v evrih in vsebujejo DDV. Akcijske ponudbe (popusti) so lahko tedenske ali dnevne, oblikujejo se v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge.

Zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti identifikacijsko številko oziroma davčno številko ter podatke o podjetju. Cene veljajo od 21.11.2021 do preklica oziroma sprememb.

 1. Načini plačila

Plačilo individualnega coachinga se opravi z nakazilom na TRR IN BED WITH, Klara Leben s.p.: SI56 0201 3321 5862 256. Rok za plačilo je 2 dni od poslanega računa. 

Plačilo online coaching programa Svoboda Prehranjevanja se lahko opravi na naslednje načine:

 • Plačilo preko storitve PayPal 
 • Plačilo preko vmesnika Stripe s kreditno kartico.
 • Plačilo na TRR (potrebno izrecno naročilo na elektronski naslov coaching@inbed.si)

Plačilo spletne platforme inbed studio se lahko opravi na naslednje načine:

 • Plačilo preko storitve PayPal 
 • Plačilo preko vmesnika Stripe s kreditno kartico.

Za pravne osebe veljajo enaki pogoji naročanja in plačila izdelkov.

 1. Pridržek lastninske pravice

IN BED WITH Klara Leben s.p. si pridržuje lastninsko pravico na prodanem blagu, ki ostane last IN BED WITH Klara Leben s.p. tudi potem, ko vam je blago izročeno, vse dokler kupnine zanje ne plačate v celoti.

 1. Odstop od pogodbe in vračilo blaga

Naročilo COACHINGA lahko naročnik odpove do 24 ur pred terminom. V primeru, da se coaching odpove manj kot 24 ur pred terminom, je naročnik dolžan poravnati nastalo škodo, in sicer v višini cene storitve coachinga. Glede na naravo opravljenih storitev INBED.si se naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da nima pravice do odstopa od pogodbe (zakonska izjema na podlagi 4. in 13. točke petega odstavka 43.č člena ZVPot).

Naročilo ONLINE 14-DNEVNEGA COACHING PROGRAMA in INBED STUDIO platforme lahko naročnik kadarkoli pred dobavo digitalne vsebine prekliče. Glede na naravo dobavljenega blaga IN BED WITH Klara Leben s.p. se naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da nima pravice do odstopa od pogodbe (zakonska izjema na podlagi 4. in 13. točke petega odstavka 43.č člena ZVPot). 

Če blago/storitve ne delujejo pravilno ali ne delujejo v skladu z vašimi pričakovanji, imate na voljo uveljavljanje stvarne napake na podlagi ZVPot.

 1. Uveljavljanje stvarne napake

V skladu s 37.členom ZVPot mora IN BED WITH Klara Leben s.p. naročniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve (npr. nima lastnosti, ki so potrebne za običajno rabo, nima lastnosti, ki so bile izrecno dogovorjene itd.).

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti IN BED WITH Klara Leben s.p. v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.

IN BED WITH Klara Leben s.p. ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Naročnik lahko zahteva po lastni izbiri:

 • Odpravo napake na blagu
 • Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
 • Zamenjavo blaga
 • Vračilo plačanega zneska.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova mora naročnik v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in IN BED WITH Klara Leben s.p. omogočiti, da izdelek pregleda.

Če napaka ni sporna, mora IN BED WITH Klara Leben s.p. čim prej, najkasneje pa v roku 8 dni, ugoditi naročnikovemu zahtevku. Če pa o napaki obstaja spor, mora IN BED WITH Klara Leben s.p. v roku 8 dni podati naročniku pisni odgovor.

V kolikor naročnik meni, da ja bila storitev opravljena nepravilno, ima pravico od IN BED WITH Klara Leben s.p. zahtevati, da:

–       odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali

–       vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali

–       ponovno opravi storitev ali

–       vrne plačani znesek.

Za uveljavljanje stvarne napake na storitvi so določeni enako dolgi roki kot pri blagu.

Če menite, da ima kupljeno blago ali opravljena storitev stvarno napako, nas čim prej kontaktirajte preko kontaktnega obrazca ali pošljite mail na: coaching@inbed.si in priložite vaš račun ali številko naročila. V najkrajšem možnem času vam bomo ponudili ustrezno rešitev.

 1. Odgovornost

Naročnik kupljeno blago in storitve uporablja na lastno odgovornost. Za težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, IN BED WITH Klara Leben s.p. ne odgovarja. Naročnik v celoti prevzema vso odgovornost za svoje odločitve v okviru storitev, ki jih ponuja IN BED WITH Klara Leben s.p., in iz teh odločitev izhajajočo morebitno škodo. Svetovanje, ki ga nudi IN BED WITH Klara Leben s.p., ni v nobenem primeru zamenjava za psihoterapijo. 

IN BED WITH Klara Leben s.p. ne odgovarja naročniku ali tretji osebi za morebitno neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi pri izvajanju storitev po teh Splošnih pogojih, razen v primerih njihovega naklepnega ravnanja ali hude malomarnosti, pri čemer se ravnanje IN BED WITH Klara Leben s.p. presoja po standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka. 

IN BED WITH Klara Leben s.p. v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi motenj poslovanja, na katere nimajo vpliva; to velja zlasti v primeru višje sile oz. nepredvidljivih dogodkov, kot so: vojna, naravne nesreče, stavke, teroristične akcije, motnje komunikacijskega ali informacijskega sistema, ki jih povzročajo dejavniki izven vpliva IN BED WITH Klara Leben s.p., ukrepi oblastnih in regulatornih organov, naročnikovo neupoštevanje določenih varnostnih ukrepov ipd.

 1. Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic 

 

Vse opravljene storitve in dobavljeno blago je naročnik dolžan plačati v skladu s cenikom, veljavnim v času opravljene storitve oz. dobave blaga. 

 

IN BED WITH Klara Leben s.p. naročniku pošilja račune v elektronski obliki, pri čemer mora naročnik zagotavljati stalno in nemoteno delovanje elektronskega naslova, na katerega INBED.si ta račun pošilje, ter sprotno obvešča INBED.si o vsaki spremembi elektronskega naslova naročnika. 

 

V primeru zamude s plačilom (dela) zapadlih denarnih obveznosti po računu mora naročnik plačati IN BED WITH Klara Leben s.p. tudi zakonske zamudne obresti, obračunane od neplačanih denarnih obveznosti od dneva zapadlosti obveznosti v plačilo do dneva plačila v višini obrestne mere za zamudne obresti, določene z veljavnimi predpisi. 

 

Če naročnik ne izpolni zapadle obveznosti do IN BED WITH Klara Leben s.p. iz računa, mora naročnik plačati IN BED WITH Klara Leben s.p. in osebi, ki jo IN BED WITH Klara Leben s.p. pooblasti za uveljavitev oz. za izterjavo te obveznosti od naročnika, tudi stroške vseh dejanj in opravil, ki jih izvedejo IN BED WITH Klara Leben s.p. in pooblaščena oseba, v višini in v skladu s Cenikom ali določenih neposredno z veljavnimi predpisi (npr. z Zakonom o sodnih taksah, Zakonom o odvetniški tarifi ipd.). 

 

IN BED WITH Klara Leben s.p. sme plačilo katerekoli svoje zapadle terjatve do naročnika kadarkoli uveljavljati v sodnih in drugih ustreznih postopkih v skladu z veljavnimi predpisi. IN BED WITH Klara Leben s.p. ima pravico, da obračun in izvedbo zaračunavanja storitev zaupajo tretji osebi. 

 

 1. Obdelovanje osebnih podatkov 

 

Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta INBED.si, IN BED WITH Klara Leben s.p., Pod Goricami 73, 1351 Brezovica. 

 

IN BED WITH Klara Leben s.p. se zavezuje, da bo skrbno varoval naročnikove osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov). Vsak naročnik IN BED WITH Klara Leben s.p. s sprejemom teh Splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen obdelave naročila in drugo potrebno komunikacijo. Upravljavec se zavezuje osebne podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o naročniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

 

Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko predpisanih primerih. Upravljavec si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali aktivnosti državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

Naročnik storitev ali blaga se strinja tudi s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom INBED.si. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Naročnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta INBED.si ali z zagotavljanjem storitev INBED.si. Naročnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki jih je prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 1. Piškotki

Namestitev piškotkov na spletnem mestu INBED.si je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletne strani pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu INBED.si obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega mesta INBED.si ali ob naročilu blaga oziroma storitev. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

 1. Reševanje sporov

IN BED WITH Klara Leben s.p. si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. Pritožbe lahko oddate pisno po elektronski pošti na naslov: coaching@inbed.si.

Če sporazuma ne bi mogli doseči, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Skladno z zakonskimi določili IN BED WITH,  Klara Leben s.p. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga naročnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 1. Veljavnost Splošnih pogojev 

 

Ti Splošni pogoji začnejo veljati na dan 15.11.2021. O spremembah, ki vplivajo na že obstoječa razmerja, bo naročnik seznanjen po elektronski pošti, ki jo navede ob naročilu storitev ali blaga.

Podatki o podjetju:

IN BED WITH, Klara Leben s.p.

Pod Goricami 73

1351 Brezovica

Matična številka: 8474109000

ID za DDV: SI95566244 (zavezanec za plačilo davka)

Transakcijski račun pri NLB d.d., št: SI56 0201 3321 5862 256

sl_SISlovenian