fbpx

Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

 

 

Obdelovanje osebnih podatkov 

Upravljavec osebnih podatkov je upravljavec spletnega mesta INBED, IN BED WITH Klara Leben s.p., Pod Goricami 73, 1351 Brezovica. 

INBED se zavezuje, da bo skrbno varoval naročnikove osebne podatke (ime, priimek in elektronski naslov). Vsak naročnik INBED s sprejemom teh Splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen obdelave naročila in drugo potrebno komunikacijo. Upravljavec se zavezuje osebne podatke uporabiti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da upravljavec njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Podatki o naročniku se obdelujejo in hranijo na način in v roku s specifičnim ter legitimnim namenom. Upravljavec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko predpisanih primerih. Upravljavec si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o uporabniku ali aktivnosti državnim organom, v kolikor bi le ti zoper posameznega uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

Naročnik storitev ali blaga se strinja tudi s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletnim mestom INBED. Ta sporočila lahko vsebujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev upravljavca. Naročnik lahko kadarkoli zahteva, da upravljavec trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil je potrebno v prejetem elektronskem sporočilu klikniti na gumb ODJAVA, pri čemer bo upravljavec v 15 dneh od prejema obvestila o odjavi ustrezno onemogočil uporabo osebnih podatkov za namen neposredne pošte. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletnega mesta INBED ali z zagotavljanjem storitev INBED. Naročnik izrecno soglaša, da upravljavec obdeluje in uporablja njegove osebne podatke, ki jih je prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev ter izrecno soglaša, da upravljavec njegove zbrane podatke uporabi za namene neposrednega trženja do njegovega preklica v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Piškotki

Namestitev piškotkov na spletnem mestu INBED  je urejena v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen o upravljavcu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, upravljavec spletne strani pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika; na podlagi obvestitve uporabnika o pošiljanju in namenu piškotka. Uporabnik je na spletnem mestu INBED obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Uporabnik je seznanjen, da bo piškotek ponudniku oglaševanja omogočal zbiranje podatkov o obiskovanju drugih spletnih mest, prikazanih oglasov, ipd., uporabniku je podana razlaga o piškotku ter njegovi uporabi ter informacija o poteku spremljanja preko piškotkov. Odločitev o sprejemu piškotka je na strani uporabnika. Za uporabnikov sprejem piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi spletnega mesta INBED ali ob naročilu blaga ozirom storitev. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka. Uporabnik lahko dano soglasje tudi umakne. Upravljavec spletnega mesta bo uporabnike obvestil o tem, da poteka spremljanje preko piškotkov.

sl_SISlovenian